30May

HEADHUNTING Tarihçesi

HEADHUNTING

 

‘Headhunting’, ya da Türkçe’de yaygın olarak kullanılan ismiyle “kafa-beyin avcılığı” ya da ‘Yönetici Araştırma’ şirketleri iş dünyasında yetenekli çalışanların, özellikle üst düzey yöneticilerin ve uzmanların, bir firmadan başka bir firmaya transfer edilmesi sürecidir. ‘Headhunter’lar, yeteneklerin keşfini yapan, bu yeteneklerin söz konusu organizasyonlara uygunluklarını değerlendiren profesyonellerdir. Bu kavramın tarihçesi oldukça ilginçtir ve kökleri antik çağlara kadar uzanır.

 

‘Headhunting’in Antik ve Ortaçağ Dönemleri

 

‘Headhunting’, aslında modern anlamından çok farklı olarak, fiziksel anlamda kafa avcılığı olarak bilinirdi. Bazı eski kabileler ve savaşçı toplumlar, düşmanlarının başlarını toplamak ve sergilemek suretiyle güçlerini ve başarılarını gösterirlerdi. Ancak bu pratiğin modern iş dünyasındaki ‘headhunting’ ile doğrudan bir bağlantısı yoktur.

 

Modern ‘Headhunting Kavramı:  20. Yüzyıl Başlangıcı

 

Modern ‘headhunting’ kavramı, 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemde, özellikle hızla büyüyen sanayi ve ticaret sektörü, nitelikli ve deneyimli yöneticilere olan ihtiyacı arttırdı.

 

Yenilikler, hızlanan sanayileşme dönemine katkıda bulundu: demir yolu ve telgraf hatlarının genişlemesi, pazarlara erişimi iyileştirdi ve parça ve bitmiş ürünlerin hareketi için maliyetleri düşürdü; yeni, verimli üretim yöntemleri, ham maddelerin bitmiş ürüne dönüştürülme sürecini daha hızlı ve daha verimli hale getirdi. Bu dramatik değişimler, değişen iş ortamına ve ölçek taleplerine uyum sağlayabilecek liderlere olan ihtiyacı doğurdu. Şirketler, rekabet avantajı sağlamak ve yetenekli yöneticileri bünyelerine katmak için ‘Headhunter’ (Executive Search = Yönetici Araştırma) profesyonellerine başvurmaya başladılar.

 

McKinsey & Company ve Booz, Allen & Hamilton gibi yönetim danışmanlığı firmaları, müşterinin sorununu çözmek için önerilen stratejiyi uygulayabilecek yöneticileri işe alarak bu ihtiyacı karşılamak için devreye girdi.  1914’te Edwin G. Booz, “Çoğu zaman yönetim sorununa en iyi çözüm doğru kişidir” diyerek liderliğin kritik önem taşıdığının da vurgusunu yapmıştır.

 

Ekonomik büyüme ve teknolojik ilerlemeler, uzmanlık gerektiren pozisyonlara olan talebi artırmasıyla, ilk profesyonel ‘headhunting’ firmaları kuruldu. Bu firmalar, özellikle üst düzey yönetici ve teknik uzmanların işe alımında önemli rol oynadı.

 

Ve böylece, ‘headhunting’ sektörü (diğer adıyla ‘Executive Search’ = Yönetici Araştırma) sektörü doğdu.

 

‘Headhunting’ Endüstrisi: 1970’ler ve 1980’ler: Kurumsallaşma ve Globalleşme

 

1970’ler ve 1980’ler, ‘headhunting’ endüstrisinin kurumsallaşma ve globalleşme dönemiydi. Bu dönemde, globalleşen ekonomi ile birlikte uluslararası yeteneklere olan talep de arttı. Bu süreçte, ‘headhunting’ firmaları dünya çapında ofisler açmaya ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermeye başladılar.

 

HEADHUNTING
‘Headhunting’ (Exeutive Search – Yönetici Araştırma) Sektörünün Büyümesi ve Genişlemesi

 

‘Headhunting’ (Executive Search = Yönetici Araştırma) mesleği, iş dünyasında, organizasyonlarda ve sosyo-ekonomik gelişmelerdeki büyük eğilimlerle paralel ilerlemiştir. Bugün, bu meslek dünya çapında en üst düzey liderlerin yerleştirilmesini sağlayarak 21 milyar dolardan fazla gelir üretmektedir.

 

Müşteri organizasyonları dünya genelinde yeni pazarlarda büyüdükçe, yönetici araştırma firmaları da onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere genişledi. 1970’lerden 1990’lara kadar, yönetici araştırma sektörü önce Avrupa’da, ardından Latin Amerika ve Asya’da yaygınlaştı.

 

Müşteriler, yönetici yeteneklerini bulma ve işe alma konusunda özel bir danışmanlık hizmeti kullanmanın etkinliğini gördükçe, yönetici araştırma firmalarını daha geniş bir yelpazede yöneticilik kademelerinde görevlendirmeye başladılar. ‘Headhunter’ (Executive Search = Yönetici Araştırma) şirketlerini kullanarak pozisyonlarını dolduran şirketler, rekabet avantajı elde edebileceklerini ve kültürlerine yeni düşünce ve yenilikler katabileceklerini fark ettiler.

 

Bu artan talep, günümüzde sektörde yer alan yönetici araştırma firmalarının büyüme hızını belirledi. İş dünyası, ekonomik durgunluklar sırasında yaşanan gerilemelere rağmen gelişti ve 1980’lerin sonlarına gelindiğinde, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve devlet kurumları bile kilit pozisyonları doldurmak için arama komisyonları oluşturmaya başladı.

 

1978’den 2000’lerin başlarına kadar, yönetici araştırma gelirleri istikrarlı bir şekilde arttı. 2000’lerin başları, demografik değişimler, gelişen pazarlara yönelik artan talep ve “Yetenek Savaşı” ile birlikte, 2004’ten 2008’e kadar küresel ‘Headhunter’ (Executive Search = Yönetici Araştırma) hizmetlerine olan talepte neredeyse %120’lik bir artışa yol açtı.

 

‘Headhunter’ (Executive Search = Yönetici Araştırma) sektörü, 2012’den 2019’a kadar tekrar istikrarlı bir büyüme yaşadı ve 16 milyar dolara ulaştı. 2020’de küresel pandemi nedeniyle bir miktar düşüş yaşandı, ancak meslek 2021’de 19.9 milyar dolar gelirle toparlandı. 2022’de ise büyüme devam ederek 21.1 milyar dolara ulaştı.

 

Yetenekli Liderlere Her Zaman İhtiyaç Vardır

 

Kuruluşundan bu yana, ‘Headhunter’ (Executive Search = Yönetici Araştırma) şirketleri, değişen iş ortamına ve organizasyonların karşılaştığı liderlik zorluklarına çözüm sunmaya devam etmektedir.

 

Sürekli yenilikler, gelişen teknoloji, bilim ve mühendislikteki ilerlemeler, ekonomik güçlerdeki değişimler ve pazarların genişlemesi nedeniyle, anın fırsatlarını değerlendirebilecek beceri ve deneyime sahip, yetenekli üst düzey yöneticilere, liderlere her zaman ihtiyaç vardır.

Headhunting, günümüzde sadece büyük firmalar için değil, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmeler için de önemli bir hizmet haline gelmiştir. Firmalar, stratejik pozisyonlar için en iyi yetenekleri bulmak ve bünyelerine katmak adına profesyonel ‘headhunter’ hizmetlerinden faydalanmaktadır.

 

 

 

Copyright © 2023 HUMANERA – Bütün Hakları Saklıdır.

 

 

HUMANERA