Gizlilik

HUMANERA gerek tüzel kişilik olarak gerekse tek tek çalışanlar olarak iş ortaklarına verdiği bütün hizmetlerde gizlilik ilkesine bağlı kalacağını taahhhüt etmektedir.

Bu çerçevede olmak üzere faaliyetler sırasında elde edilen bilgiler, değerlendirme sonuçları ve hazırlanan raporlar hiçbir şekilde ve koşulda üçüncü kişilere verilmez, bu konuda bir açıklama yapılmaz ve kesinlikle paylaşılmaz.

HUMANERA üstlendiği tüm danışmanlık hizmetlerini verirken herhangi bir çıkar ilişkisine girmeden ve hiçbir kişi ve kuruluşun etkisi altında kalmadan faaliyetlerini sürdürmektedir ve bu anlamda da iş ortaklarına ait bilgi ve belgeler koruma altındadır. Yönetici ve çalışanlar, faaliyetleri ile ilgili olarak tarafsızlığını ve gizlilik taahhüdünü şüpheye düşürecek bir davranışta bulunamazlar.

Kuruluşumuz gizlilik taahhüdünü yerine getirmek amacı ile bütün çalışanlarından tek tek gizlilik beyanı almaktadır. Bu beyan, yukarıda açıklanan bütün ilke ve koşulları kapsamaktadır ve buna aykırı eden yönetici ve çalışanlar disiplin suçu işlemiş olmaktadır.

Gizlilik