İlaç Sektöründe, Tedarik Zinciri& Satın Alma Yöneticilerinin gözünden COVIT 19 ve Sonrası:

  • İlaç sektöründe yerli firmaların yatırım teşvikleri ile güçlendirilmesi gerekmektedir.
  • AR&GE desteklerinin ve akademi ile iş birliğinin arttırılması hedeflenmelidir.
  • Aşı araştırma merkezlerinin kurulması son derece önemlidir.
  • Yerli ilaç firmalarının hızlı karar alabilme kabiliyeti bu dönemde büyük avantaj sağlamıştır.
  • Yerli ilaç şirketlerinin orta ve uzun vadeli risk analizi ve yönetimine önem vermesi son derece kritiktir.
  • Sağlık politikasının, yerli üreticinin yatırım yapabilmesine ve sermaye birikimi sağlayabilmesine ortam yaratması gerekmektedir.
  • Çok sayıda ürünü olan yerli ve uluslararası firmalar karlılık konusunda ürün çeşitliliğinden doğan karlılık avantajını koruyabilmektedir. Öte yandan spesifik ürün gruplarında üretim yapan yerli firmalara yönelik, örneğin; Krem ve jel üreten firmaların sağlık bakanlığının geri ödemede listesinden çıkarılması gibi kararlar yerli üreticilerin işlerini sürdürebilmelerini imkansız hale getirme riski ve pazarda yerli üreticinin azalması riskini barındırmaktadır.
  • Bu süreç, ilaç sektöründe, alternatif tedarikçi geliştirmenin ve stoklu çalışmanın önemini ortaya koymuştur.
  • Yaşanan lojistik ve nakliye süreçlerindeki zorluklar, alternatif nakliye yöntemlerinin dengeli kullanımının da önemini gündeme getirmiştir.